Posts Tagged ‘Psihopedagogie speciala

 

Psihopedagogia speciala este o stiinta complexa care utilizeaza informatii din domeniul medicinei (pediatrie, neurologie infantila, neuropsihiatrie etc), psihologiei (sub toate ramurile ei), pedagogiei, sociologiei, stiintelor juridice etc. – in studierea personalitatii persoanelor cu handicap, oricare ar fi acesta.

 

Ce ocupatie poate avea absolventul de psihopedagogie speciala?

 

          psihopedagog specializat in terapii corectiv – compensatorii;

          consilier educational;

          logoped;

          psihopedagog in scole sau gradinite speciale;

          psihodiagnostician in scoli speciale.

 

Absolvirea facultatii de psihopedagogie speciala permite:

 

          realizarea evaluarii psiho-pedagogica a copiilor si adultilor;

          alcatuirea planurilor de interventie psihopedagogica personalizate;

 

A. Absolventii facultatii de psihopedagogie speciala au cunostinte legate de:

 1. Caracteristicile diferitelor functii si procese psihice în conditiile dezvoltarii normale;
 2. Varietatea cauzelor care pot determina aparitia diferitelor dizabilitati (cognitive, senzoriale, motorii) si tulburari ale limbajului;
 3. Sindroamele în care sunt prezente diferite dizabilitati (cognitive, senzoriale, motorii) si tulburari ale limbajului;
 4. Posibilitatea aparitiei unor tulburari asociate acestor sindroame (emotionale, comportamentale);
 5. Principiile care stau la baza evaluarii prin diferite mijloace a copiilor cu diferite dizabilitati (cognitive, senzoriale, motorii) si tulburari ale limbajului;
 6. Elaborarea unor programe educative adecvate copiilor cu diferite dizabilitati (cognitive, senzoriale, motorii) si tulburari ale limbajului, în contextul tendintelor actuale de dezvoltare a curriculum-ului;
 7. Evaluarea eficientei programelor educative si de instruire;
 8. Utilizarea tehnicilor moderne de dezvoltare a comunicarii;
 9. Rolurile diferite pe care le poate îndeplini un cadru didactic în scoala speciala sau în scoala de masa, ca profesor itinerant sau de sprijin.

B. Absolventii facultatii de psihopedagogie speciala vor avea abilitati legate de:

 1. Evaluarea sistematica a copiilor cu diferite dizabilitati (cognitive, senzoriale, motorii) si tulburari ale limbajului, tinand cont de trebuintele specifice ale acestora si de potentialul lor;
 2. Interpretarea si utilizarea rezultatelor evaluarilor potentialului cognitiv al copiilor, dar si a comportamentului lor în diferite situatii de învatare si de viata;
 3. Elaborarea unui curriculum  adecvat nivelului de dezvoltare al fiecarui copil, nivelului de varsta si cultural al acestuia;
 4. Elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea unor Proiecte de Interventie Personalizata (PIP) si/sau a Proiectelor de Educatie Personalizata (PEP) pentru copiii cu diferite dizabilitati (cognitive, senzoriale, motorii) si tulburari ale limbajului;
 5. Corelarea stilurilor de învatare ale elevilor cu strategiile de instruire si cu materialele didactice corespunzatoare;
 6. Colaborarea cu personalul didactic al claselor în care sunt integrati elevii cu deficiente, cu precizarea metodelor de lucru adecvate fiecarui caz în parte;
 7. Posibilitatea acordarii timpului adecvat necesar pentru fiecare tip de activitate, în concordanta cu ritmul fiecarui copil;
 8. Proiectarea si realizarea activitatii de învatare itineranta, individualizata care vizeaza învatarea curriculara propriu-zisa, adaptata la un alt context, diferit de cel al clasei.

Redirectionez 2%

2% pentru Autism

Centrul de Terapie pentru Copiii cu Autism

Centrul AITA ofera copiilor cu autism programe de terapie intensiva, timpurie, utilizand PECS, terapie comportamentala aplicata (ABA), logopedie, kinetoterapie, socializare, toate acestea alcatuite in urma evaluarilor initiale si periodice. La Centru fiecare copil lucreaza in camera sa, avand materialele sale si echipa sa de terapeuti si coordonatori cu multi ani de experienta in domeniu.

Facebook

http://www.facebook.com/ Asociatia AITA

Online

Stats

 • 667.721 hits